Galeria de treball

Restauracions Batlle des de 1971

685 137 027 972 215 486

Algunes mostres del treball de restauració del nostre taller. Aquestes fotografies poden oferir una idea més precisa sobre què es pot fer en renovació de mobles antics sigui quin sigui el seu estat. Som experts en la restauració de mobles antics.